Μορφές θεραπείας

Στο ΑΚΕΨΥ μπορούν να απευθυνθούν όσοι:

α) επιθυμούν να διερευνήσουν την προσωπική τους συμβολή σε οποιοδήποτε πρόβλημα παράλληλα με τη συμβολή εξωτερικών σε αυτό παραγόντων, καθώς και τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση, σε επίπεδο ατομικό, ζεύγους ή οικογένειας.

β) έχουν αγγίξει ένα σημείο στην προσωπική τους ιστορία, που θα ένιωθαν έτοιμοι για την έναρξη μιας ανάλυσης.

γ) θα επιθυμούσαν η διερεύνηση της όποιας δυσκολίας τους να συνδυάσει σωματικές και κινητικές μορφές επεξεργασίας ξεκινώντας ατομική/ομαδική δραματοθεραπεία, ή οπτικοακουστικές μορφές επεξεργασίας επιλέγοντας να λάβουν μέρος σε συνεδρίες ψυχοθεραπείας μέσω του κινηματογράφου (ψυχοκινηματογραφικής θεραπείας).