Η φιλοσοφία του Κέντρου

 

Είμαστε όλοι μοναδικές αφηγήσεις μοναδικών γεγονότων

Οι θεωρίες φτιάχτηκαν για τους ανθρώπους, και όχι οι άνθρωποι για τις θεωρίες

Η προσωπική μας ιστορία, κάτω από το φως των εκάστοτε ιστορικών εξελίξεων, είναι συνυφασμένη με αυτή της εκάστοτε εποχής καθώς και των συνανθρώπων μας.

΄΄Μολονότι ο κόσμος μας είναι μοναδικός, εμείς και ο κόσμος είμαστε ένα΄΄.

Ludwig Wittgenstein