Η φιλοσοφία του Κέντρου

 

Είμαστε όλοι διαφορετικά ανάπηροι γύρω από το ίδιο ανάπηρο Κέντρο (Σδρόλιας Δημήτρης, Cogito Mortis: Από τον θάνατο του Υποκειμένου στο Υποκείμενο του Θανάτου, Νήσος, Αθήνα, 2017, σελ. 462)

Ανοίγουμε στον Άλλο μέσω του Θανάτου, και όχι στον Θάνατο μέσω του Άλλου (στο ίδιο, σελ. 25)

Ο Θάνατος προηγείται οντολογικά τη τάξει της Ζωής, παρότι το αντίθετο μας επιβάλλει να πιστεύουμε η οντοφυσιοκρατική μας πλάνη (στο ίδιο, σελ. 467)

΄΄Μολονότι ο κόσμος μας είναι μοναδικός, εμείς και ο κόσμος είμαστε ένα΄΄.

Ludwig Wittgenstein