Το Πώς της Ψυχανάλυσης

Τί το ιδιαίτερο έχει μια ανάλυση σαν διαδικασία; Και πώς θεραπεύει;

΄΄….Θα σου μάθω διαφορές…΄΄

King Lear, Shakespeare

Όλοι είμαστε κείμενα που λένε μια Ιστορία.

Μόνο που αυτή η Ιστορία δεν μοιάζει τόσο με ένα γραμμικό σενάριο, ή μια ευθύγραμμη πλοκή, αλλά περισσότερο με ένα πολύπλοκο μη γραμμικό πλέγμα πολλών αλληλοδιαπλεκόμενων ιστοριών.

Το ιδιαίτερο εργαλείο της ανάλυσης είναι ο συν-ειρμός. Με τη δύναμη που έχει να δένει δεδομένα.

Η ανάλυση γεννάει καινούριες συνδέσεις.

Πέφτοντας μέσα στις ρωγμές και στις ασυνέχειές τους, ανοίγουμε στον Πόνο της Εμπειρίας.

Αν θεωρήσει κανείς ότι ελεύθερος είναι κάποιος που έχει οριοθετήσει τη σκλαβιά του, η ανάλυση γίνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο μία μοναδική εμπειρία απελευθέρωσης.