Το Γιατί της Ανάλυσης

΄΄Η γαλήνη του λογισμού. Αυτός είναι ο πόθος όποιου φιλοσοφεί΄΄.

Ludwig Wittgenstein

Στη θεραπεία έρχεται κανείς με ένα Ερώτημα, πολλές φορές κρυμμένο πίσω από άλλα.

Τα πάντα ξεκινούν από αυτό. Από αυτό και μόνο το Ερώτημα.

Όλη η πορεία για την απάντηση εξαρτάται από το πώς, στην πορεία της θεραπείας, θα φτάσει να διατυπωθεί αυτό το πρώτο ερώτημα.