Ψυχοοντοανάλυση και Κινηματογράφος

Ο κινηματογράφος ως επιτομή της Τέχνης, μπορεί να αποτελέσει ένα εμπλουτιστικό του Ονείρου κείμενο, -ή εναλλακτικό αυτού πολλές φορές, όταν η ονειρική διαδικασία έχει ατροφήσει λόγω μη επαφής με την Πληγή-, ώστε να βοηθήσει το ανθρώπινο υποκείμενο να έρθει σε επαφή με τον κοινό του ανθρώπου Πόνο μέσα από τον Πόνο του τον μοναδικό.

video