Ψυχανάλυση και Κινηματογράφος

Ο κινηματογράφος ως πολυγλώσσα, φέρνει σε επαφή τη γλώσσα της φωτογραφίας και των εικαστικών, τη γλώσσα της μουσικής, τη γλώσσα του ονείρου, την καθημερινή προφορική γλώσσα, τη δοκιμιακή, λογοτεχνική, τη γραπτή εν γένει γλώσσα, καθώς και τη γλώσσα της τεχνολογίας και της επιστήμης.

Γίνεται έτσι πλέον μια εναλλακτική μορφή διάνοιξης και ενίσχυσης του συνειρμού σαν εναλλακτικό κείμενο ονείρου.

video