Ψυχοθεραπεία

Ο όρος ψυχοθεραπεία λειτουργεί σαν όρος-ομπρέλα περιλαμβάνοντας στην ουσία διαφορετικά φάσματα θεραπείας, τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικές διαβαθμίσεις πλησιέστερα ή μακρύτερα από μια Οντοανάλυση.

Το ΑΚΕΨΥ βοηθά στη μετάβαση από τη θεραπεία στην ψυχοοντοανάλυση, όποτε ο θεραπευόμενος νιώσει για ετούτο έτοιμος.