Ψυχοθεραπεία

Ο όρος ψυχοθεραπεία λειτουργεί σαν όρος-ομπρέλα περιλαμβάνοντας στην ουσία διαφορετικά φάσματα θεραπείας, τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικές διαβαθμίσεις πλησιέστερα ή μακρύτερα από μια ανάλυση.

Το ΑΚΕΨΥ βοηθά στη μετάβαση από τη θεραπεία στην ανάλυση, αν και όποτε κάτι τέτοιο καταστεί απαραίτητο.